تهران | سعادت آباد |خیابان علامه شمالی | خیابان هجدهم شرقی | پلاک 27 | واحد 1

تلفن |442 67 220 | 577 54 266

موبایل| 4557 150 0912

تلگرام| 4557 150 0912

گالری مژده طی تمامی بیست سال فعالیت خود همواره مشوق و معرف هنرمندان جوان و نوظهور عرصه هنر ایرانی بوده است و با اهتمام به احترام و حفظ جایگاه ارزشمند اساتید و ستون های شناخته شده هنر تلاش کرده است تا با ارائه هنر ایرانی به معتبرترین بازارهای منطقه ای و بین المللی در نوک پیکان پیش برنده صنعت وزین هنر قرار گیرد. گالری مژده با تدوین برنامه های کوتاه مدت و درازمدت و حضور پیوسته در اتفاقات مهم هنری منطقه ای و بین المللی از قبیل نمایشگاهها، حراج ها و دوسالانه های معتبر می کوشد تا این وظیفه خطیر را به انجام برساند